In de verklaring van de Verenigde Natie betreffende rechten  van de mens staan twee artikelen achter elkaar Vrijheid van Godsdienst en Vrijheid van Meningsuiting. Art 18 en 19, misschien bewust achter elkaar geplaatst, de uitvoering van de twee artikelen leveren in de praktijk vaak en heftige problemen op. In grote delen van de wereld gaan deze twee vrijheden niet hand in hand. Ook in ons eigen land kunnen we onze problemen er mee.

De toenemende invloed van de Islam in Nederland levert problemen op. In de vroege 16de eeuw kende we de reformatie in Europa en begon de strijd tussen katholieken en het toen nieuwe geloof het Protestantisme. Een strijd die eeuwen zou duren en in Noord Ierland nog maar net onder dun laagje van afspraken is bedekt.

Geloven brengen iets vreemds met zich mee. Het gaat over iets , eigenlijk, abstracts wat een sterke gemeenschappelijk basis heeft. Maar opnieuw brengt een geloof of de verkondiging ervan onrust in maatschappij.

Wanneer je de onderliggende geschriften leest zijn er veel overeenkomsten. De manier waarop we ze naleven levert de verschillen op. Ook de manier en de felheid waarop gereageerd wordt levert eerder spanning op dan begrip.

In de serie foto’s die ik naar aanleiding van dit thema gemaakt heb, probeer ik duidelijk te maken dat niemand en iedereen gelijk heeft. Dat begrip voor elkaars geloofsstandpunten een verrijking is en dat wederzijdse tolerant de oplossing is en niet een verharding, harder roepen naar een oplossing leidt.